23 en 24 september 2023 in Namur Expo

Programma

De apothekersvakbeurs

Twee dagen vol opleidingen, conferenties, workshops waarbij u als apotheker de mogelijkheid krijgt om te ontdekken en networken.

PharmaForum logo

Ontdek het volledige programma van de tentoonstelling.

2 dagen vol conferenties, workshops en geaccrediteerde opleidingen.

De inhoud van Pharma forum wordt aangeboden in samenwerking met de Association des Unions de Pharmaciens (AUP), het Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (Ophaco), het Plateforme de Première Ligne Wallonne (PPLW) en de Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF).

Zaterdag 24 september 2022

CONFÉRENCES

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022

Therapeutische patiënteneducatie (toerusting van zorgverleners)

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Conferentiezaal

ZAAL 1

Apotheker, Infectieziekte Bewakingseenheid

In februari 2020 greep het SARS-CoV-2 virus om zich heen in België en luidde de gezondheidscrisis in. Al snel werd duidelijk dat een van de meest doeltreffende middelen om de pandemie in te dammen en de overbelasting van het ziekenhuiswezen te beperken, massavaccinatie van de hele bevolking zou zijn. Dit kan alleen worden bereikt door de oprichting van vaccinatiecentra en zal vanaf januari 2021 tot heden worden gespreid via drie grote vaccinatiecampagnes om de basisvaccinatie (2 doses) en vervolgens een boosterdosis toe te dienen.

In februari 2022 heeft de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een wet uitgevaardigd die apothekers en verpleegkundigen toestaat om in hun apotheek te vaccineren. Dit maakt een ruimere vaccinatie door het eerstelijnspersoneel mogelijk en zij ondersteunen aldus de algemene geneeskunde.

Op 2 mei 2022 heeft de AVIQ, in nauwe samenwerking met de federaties van de sector, een proefvaccinatiefase gelanceerd in 26 apotheken, om de voordelen en uitdagingen van dit nieuwe vaccinaanbod volledig te begrijpen. De reactie van het publiek was zeer positief: slechts enkele weken na de start van het project werd 20% van de patiënten in de apotheek gevaccineerd. Deze nieuwe formule spreekt namelijk een kwetsbaar publiek aan en/of een publiek dat op zoek is naar lokale vaccinatie. Het is ook veel minder duur dan het opzetten van grote vaccinatiecentra.

De eerste belangrijke stap was de afkondiging van de wet die vaccinatie tegen Covid-19 in apotheken toestaat, maar de sector staat nog voor vele uitdagingen. Met name op logistiek niveau is de levering van multidosisflacons nog niet mogelijk via de traditionele kanalen en de groothandel. Zodra deze barrière is overwonnen, zullen de 200 kandidaat-apotheken in Wallonië het aanbod van vaccins kunnen vervolledigen en de positie van de apotheker in zijn rol als verstrekker van gezondheid en nabijheid kunnen versterken.

Geaccrediteerde opleiding

Door Sébastien Morel

Conferentiezaal

Het rationeel voorschrijven en verstrekken van benzodiazepinen en verwante geneesmiddelen: een onderwerp voor medisch-farmaceutisch overleg.

BZD’s en aanverwante geneesmiddelen worden in ons land op grote schaal gebruikt, vaak gedurende een lange periode, met een scala van schadelijke gevolgen. De rol van de apotheker is versterkt met de terugbetaling van een ontwenningsplan in samenwerking met de arts. Medisch-farmaceutisch overleg is een zeer nuttig middel om deze boodschappen over te brengen en de uitvoering van een ontwenningsplan te stimuleren. Maar hoe doe je dat ?

Geaccrediteerde opleiding

Door Alain Chaspierre, apotheker en directeur van de SSPF

 

Na vele jaren trouwe dienst binnen de APB, heeft Alain Chaspierre de leiding van de SSPF overgenomen en werkt hij mee aan de ontwikkeling van meerdere opleidingen voor apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Conferentiezaal

17u30 – 18u15

Preventie in apotheken voor chronische ziekten

In Wallonië zijn verschillende door het RIZIV gesubsidieerde proefprojecten (INTEGREO-projecten) opgezet. Diabetesonderzoek en medicatiecontrole behoren tot de diensten die door de deelnemende apotheken worden aangeboden. Wat is de status van deze projecten ? Wat is de toegevoegde waarde voor patiënten, apothekers en de samenleving ?

Apothekers die betrokken zijn bij de verschillende proefprojecten zullen met u komen praten.

Jean-Pol Cirriez

Anne Santi

Céline Mostade

Anne-Francoise Raedemaeker

Nicolas Mincier : 16 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (ziekenhuissector)

Deelname aan verschillende projecten in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (ISIS, gezondheidsnetwerk Namur, Phileas, Europees Grundtvig-project).

Coördinator bij Résinam sinds februari 2021

Doelgroep: chronisch zieken met meervoudige kwetsbaarheden (sociale en/of geestelijke gezondheid),

Actiegebied: Namen/Profondeville,

Acties: casemanagement, aangepaste lichaamsbeweging, gecoördineerde medicatiebeoordeling, gezondheidscheques, bewustmaking e-gezondheid, “eet en beweeg”-workshops.

Conferentiezaal

20-25 visie APB

Hoe zal ons beroep zich ontwikkelen ? Wat zijn de vooruitzichten voor ons beroep ?

Beschrijving van de visie van de APB voor 2025

#OurFutureIsBright !

Door Nicolas Echement, APB Secretaris Generaal

Nicolas Echement is apotheker in Bastogne sinds het midden van de jaren 2000. Hij was eerst voorzitter van de Union Pharmaceutique Luxembourgeoise (UPL), vervolgens voorzitter van de Association des Unions de Pharmaciens (AUP), die de Waalse apothekers vertegenwoordigt bij de regionale overheden, alvorens half oktober 2021 te worden verkozen tot Franstalig secretaris-generaal van de Association Pharmaceutique Belge, de nationale federatie van onafhankelijke apothekers.

Conferentiezaal

ZAAL 2

Laat uw apotheek evolueren met de verwachtingen van uw patiënten.

Sinds de Covid-19-crisis zijn het gedrag en de verwachtingen van de patiënten veranderd. Apothekers zijn ook getroffen door de gezondheidscrisis en hebben zich moeten aanpassen en differentiëren door nieuwe diensten aan te bieden. Digitale technologie is dus essentieel geworden om uw apotheek te helpen evolueren in lijn met de verwachtingen van uw patiënten. Vandaag zijn er verschillende digitale kanalen en diensten (online afspraken maken, producten reserveren, mobiele app, website, sociale netwerken, enz.) die helpen om enerzijds de patiënt te binden en anderzijds het dagelijkse leven van apothekers te vergemakkelijken. Maar welke dienst(en) te kiezen, op welk(e) medium(en) te communiceren, hoe de doelstellingen van mijn apotheek te bepalen ?

Door Laura Mathieu, COMPharma

Conferentiezaal

Het rationeel voorschrijven en verstrekken van benzodiazepinen en verwante geneesmiddelen: een onderwerp voor medisch-farmaceutisch overleg.

BZD’s en aanverwante geneesmiddelen worden in ons land op grote schaal gebruikt, vaak gedurende een lange periode, met een scala van schadelijke gevolgen. De rol van de apotheker is versterkt met de terugbetaling van een ontwenningsplan in samenwerking met de arts. Medisch-farmaceutisch overleg is een zeer nuttig middel om deze boodschappen over te brengen en de uitvoering van een ontwenningsplan te stimuleren. Maar hoe doe je dat ?

Geaccrediteerde opleiding

Door Alain Chaspierre, apotheker en directeur van de SSPF

 

Na vele jaren trouwe dienst binnen de APB, heeft Alain Chaspierre de leiding van de SSPF overgenomen en werkt hij mee aan de ontwikkeling van meerdere opleidingen voor apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Conferentiezaal

17u30 – 18u15

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Visie 20-25 APB

Hoe zal ons beroep zich ontwikkelen ? Wat zijn de vooruitzichten voor ons beroep ?

Beschrijving van de visie van de APB voor 2025

#OurFutureIsBright!

Door Nicolas Echement, secretaris-generaal van de APB

Nicolas Echement is apotheker in Bastogne sinds midden 2000. Hij was eerst voorzitter van de Union Pharmaceutique Luxembourgeoise (UPL), vervolgens voorzitter van de Association des Unions de Pharmaciens (AUP), die de Waalse apothekers vertegenwoordigt bij de regionale overheden, alvorens medio oktober 2021 te worden verkozen tot Franstalige secretaris-generaal van de Association Pharmaceutique Belge, de nationale federatie van zelfstandige apothekers.

Conferentiezaal

10u30-11u15

Implicatie van de kwaliteitswet in de praktijk van de apotheker ?

De kwaliteitswet van 22 april 2019 introduceert nieuwe instrumenten voor de kwaliteitscontrole van beroepspraktijken. Wat zijn de nieuwe implicaties voor apothekers ?

Er zijn nieuwe concepten ingevoerd: het register van praktijken, de portefeuille, enz.

Er wordt een nieuwe inhoud aan het visum gegeven. Wat zijn de gevolgen hiervan ?

De kwaliteitswet legt ook een reeks vermeldingen in het patiëntendossier op. We zullen zien wat de gevolgen zijn voor het farmaceutisch dossier dat in de apotheek wordt bijgehouden.

De provinciale medische commissies worden afgeschaft en vervangen door een controlecommissie. Wat zijn haar taken en bevoegdheden ?

Door Francoise Bottriaux, APB advocaat

Na te hebben gewerkt bij de Nationale Unie van Onderlinge Beroepsverenigingen van België, is mevrouw Bottriaux al meer dan 30 jaar werkzaam bij de Belgische Farmaceutische Vereniging. Ze is een bedrijfsjurist. Zij is gespecialiseerd in farmaceutisch recht. Na de ontwikkeling van de individuele medicatievoorbereiding, om de verdeling van de medicatie in MR en MRS te begrijpen, volgde zij in 2010 ook een aanvullende opleiding in het beheer van verpleeghuizen en geeft zij sindsdien cursussen op dit gebied.

Conferentiezaal

13u30 – 14u15

Noodanticonceptie bij de apotheek

Noodanticonceptie kan zonder recept bij de apotheek worden verkregen en wordt sinds kort ook vergoed, waardoor een van de belemmeringen voor het gebruik ervan is weggenomen. De verstrekking van noodanticonceptie is echter geen triviale handeling. Er moeten vragen worden gesteld om de relevantie en de aandachtspunten te beoordelen, teneinde een maximale betrouwbaarheid te garanderen. Zijn we goed geïnformeerd ? Een nuttige herinnering ?

Geaccrediteerde opleiding

Door Véronique Liépin, SSPF apotheker

Sinds vele jaren verdeelt Véonique Liépin haar tijd tussen de apotheek en de bijscholing van apothekers en farmaceutisch technici.

Conferentiezaal

14u30 – 15u15

FarmaFlux /RSW

FarmaFlux zorgt voor de veiligheid en uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar apotheken.

Hoe en wat is het doel van deze gegevensverzameling ? Hoe kan ik ze uitwisselen met andere aanbieders ? Welke instrumenten zijn beschikbaar voor zorgverleners ?

Door Charles Ronlez

Conferentiezaal

15u30 – 16u15

Ervaring van patiënten, verwachtingen van eerstelijnsorganisatie

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Conferentiezaal

16u30-18u00

Workshops

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Interdisciplinariteit (PPLW)

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Conferentiezaal

15u30 – 16u15

Medicatieoverzicht

Geneesmiddelenrevisie is de volgende terugbetaalde dienst in Belgische apotheken. Maar hoe bereid je je erop voor, wat zijn de ondersteunende instrumenten en hoe doe je dat in de praktijk ?

De trainers van de SSPF stellen u een kleine praktische workshop voor.

Geaccrediteerde opleiding

Door SSPF trainers

Conferentiezaal

16u30-17u15

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Nieuwe wetgeving inzake de distributie van apotheken

Waarom zijn de distributieverordeningen gewijzigd ?
Wat zijn de nieuwe begrippen: kadastraal perceel, vestigingsvergunning, exploitatievergunning, geografisch punt, veelhoek…

Wat is er veranderd op het gebied van de opening, de overbrenging en de fusie van apotheken ?

Welke instrumenten staan apothekers en hun beroepsverenigingen ter beschikking om deze complexe voorschriften te begrijpen en toe te passen ?

Door Francoise Bottriaux, APB advocaat

Na te hebben gewerkt bij de Nationale Unie van Onderlinge Beroepsverenigingen van België, is mevrouw Bottriaux al meer dan 30 jaar werkzaam bij de Belgische Farmaceutische Vereniging. Ze is een bedrijfsjurist. Zij is gespecialiseerd in farmaceutisch recht. Na de ontwikkeling van de individuele medicatievoorbereiding, om de verdeling van de medicatie in MR en MRS te begrijpen, volgde zij in 2010 ook een aanvullende opleiding in het beheer van verpleeghuizen en geeft zij sindsdien cursussen op dit gebied.

Conferentiezaal

11u30-12u15

Hoe organiseert u uw apotheek met het oog op nieuwe diensten en nieuwe uitdagingen ?

Hoe moeten apothekers, gezien de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, hun apotheek inrichten ? Waarmee rekening houden ?

Meer informatie volgt…

Workshopzaal

Nieuwe wetgeving inzake de distributie van apotheken

Waarom zijn de distributieverordeningen gewijzigd ?

Wat zijn de nieuwe begrippen: kadastraal perceel, vestigingsvergunning, exploitatievergunning, geografisch punt, veelhoek…

Wat is er veranderd op het gebied van de opening, de overbrenging en de fusie van apotheken ?

Welke instrumenten staan apothekers en hun beroepsverenigingen ter beschikking om deze complexe voorschriften te begrijpen en toe te passen ?

Door Francoise Bottriaux, APB advocaat

Na te hebben gewerkt bij de Nationale Unie van Onderlinge Beroepsverenigingen van België, is mevrouw Bottriaux al meer dan 30 jaar werkzaam bij de Belgische Farmaceutische Vereniging. Ze is een bedrijfsjurist. Zij is gespecialiseerd in farmaceutisch recht. Na de ontwikkeling van de individuele medicatievoorbereiding, om de verdeling van de medicatie in MR en MRS te begrijpen, volgde zij in 2010 ook een aanvullende opleiding in het beheer van verpleeghuizen en geeft zij sindsdien cursussen op dit gebied.

Workshopzaal

11u30-12u15

Medicatiebeoordeling

Geneesmiddelenrevisie is de volgende terugbetaalde dienst in Belgische apotheken. Maar hoe bereid je je erop voor, wat zijn de ondersteunende instrumenten en hoe doe je dat in de praktijk ?

De trainers van de SSPF stellen u een kleine praktische workshop voor.

Geaccrediteerde opleiding

Door SSPF Trainers

Workshopzaal

13u30-14u15

Interdisciplinarité (PPLW)

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Workshopzaal

14u30 –

Apothekersassistenten

Er is een Franstalig comité opgericht om de farmaceutisch-technische assistenten (PTA’s) officieel te vertegenwoordigen. Wat kan dit comité bijdragen ? Wat zijn de doelstellingen van dit comité ?

Er is een Franstalig comité opgericht om de farmaceutisch-technische assistenten (PTA’s) officieel te vertegenwoordigen. Wat kan dit comité bijdragen ? Wat zijn de doelstellingen van dit comité ?

Workshopzaal

Dank aan onze partners