24 + 25 september 2022 in Namur Expo

Programma

De apothekersvakbeurs

Twee dagen vol opleidingen, conferenties, workshops waarbij u als apotheker de mogelijkheid krijgt om te ontdekken en networken.

PharmaForum logo

Programma

Ontdek het volledige programma van de tentoonstelling.

2 dagen vol conferenties, workshops en geaccrediteerde opleidingen.

Zaterdag 24 september 2022

Conferenties

Implicatie van de kwaliteitswet in de praktijk van de apotheker?

De kwaliteitswet van 22 april 2019 introduceert nieuwe instrumenten voor de kwaliteitscontrole van beroepspraktijken. Wat zijn de nieuwe implicaties voor apothekers ?

Er zijn nieuwe concepten ingevoerd: het register van praktijken, de portefeuille, enz.

Er wordt een nieuwe inhoud aan het visum gegeven. Wat zijn de gevolgen hiervan ?

De kwaliteitswet legt ook een reeks vermeldingen in het patiëntendossier op. We zullen zien wat de gevolgen zijn voor het farmaceutisch dossier dat in de apotheek wordt bijgehouden.

De provinciale medische commissies worden afgeschaft en vervangen door een controlecommissie. Wat zijn haar taken en bevoegdheden ?

Door Francoise Bottriaux, APB jurist

Na te hebben gewerkt bij de Union Nationale des Mutualités Professionnelles van België, is mevrouw Bottriaux al meer dan 30 jaar werkzaam bij de Association Pharmaceutique Belge. Ze is een bedrijfsjurist. Zij is gespecialiseerd in farmaceutisch recht. Na de ontwikkeling van de bereiding van individuele medicatie, om de verdeling van medicatie in MR en MRS te begrijpen, volgde zij in 2010 ook een bijkomende opleiding in het beheer van rusthuizen en sindsdien geeft zij cursussen in deze context.

Conferentiezaal

Therapeutische patiënteneducatie (toerusting van zorgverleners)

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Conferentiezaal

FarmaFlux /RSW

FarmaFlux zorgt voor de veiligheid en uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar apotheken.

Hoe en wat is het doel van deze gegevensverzameling ? Hoe kan ik ze uitwisselen met andere aanbieders ? Welke instrumenten zijn beschikbaar voor zorgverleners ?

Door Charles Ronlez

Conferentiezaal

Rationeel voorschrijven en verstrekken van Benzodiazepinen en verwante geneesmiddelen: een onderwerp voor medisch-farmaceutisch overleg

BZD’s en aanverwante geneesmiddelen worden in ons land op grote schaal gebruikt, vaak gedurende een lange periode, met een scala van schadelijke gevolgen. De rol van de apotheker is versterkt met de terugbetaling van een ontwenningsplan in samenwerking met de arts. Medisch-farmaceutisch overleg is een zeer nuttig middel om deze boodschappen over te brengen en de uitvoering van een ontwenningsplan te stimuleren. Maar hoe kan dit worden gedaan?

Geaccrediteerde opleiding

Door Alain Chaspierre, SSPF apotheker en directeur

 

Na vele jaren trouwe dienst binnen de APB, heeft Alain Chaspierre de leiding van de SSPF op zich genomen en werkt hij mee aan de ontwikkeling van meerdere opleidingen voor apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Conferentiezaal

Preventie in apotheken voor chronische ziekten

In Wallonië zijn verschillende door het RIZIV gesubsidieerde proefprojecten (INTEGREO-projecten) opgezet. Diabetesonderzoek en medicatiecontrole behoren tot de diensten die door de deelnemende apotheken worden aangeboden. Wat is de status van deze projecten ? Wat is de toegevoegde waarde voor patiënten, apothekers en de samenleving ?

Apothekers die betrokken zijn bij de verschillende proefprojecten zullen met u komen praten.

Jean-Pol Cirriez

Anne Santi

Céline Mostade

Anne-Francoise Raedemaeker

Nicolas Mincier : 16 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (ziekenhuissector)

Deelname aan verschillende projecten in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (ISIS, gezondheidsnetwerk Namur, Phileas, Europees Grundtvig-project).

Coördinator bij Résinam sinds februari 2021

Doelgroep: chronisch zieken met meervoudige kwetsbaarheden (sociale en/of geestelijke gezondheid),

Actiegebied: Namen/Profondeville,

Acties: casemanagement, aangepaste lichaamsbeweging, gecoördineerde medicatiebeoordeling, gezondheidscheques, bewustmaking e-gezondheid, “eet en beweeg”-workshops.

Conferentiezaal

20-25 visie APB

Hoe zal ons beroep zich ontwikkelen ? Wat zijn de vooruitzichten voor ons beroep ?

Beschrijving van de visie van de APB voor 2025

#OurFutureIsBright !

Door Nicolas Echement, APB Secretaris Generaal

Nicolas Echement is apotheker in Bastogne sinds het midden van de jaren 2000. Hij was eerst voorzitter van de Union Pharmaceutique Luxembourgeoise (UPL), vervolgens voorzitter van de Association des Unions de Pharmaciens (AUP), die de Waalse apothekers vertegenwoordigt bij de regionale overheden, alvorens half oktober 2021 te worden verkozen tot Franstalig secretaris-generaal van de Association Pharmaceutique Belge, de nationale federatie van onafhankelijke apothekers.

Conferentiezaal

Patiëntenervaring, verwachtingen van de eerstelijnsorganisatie

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Conferentiezaal

Noodanticonceptie bij de apotheek

Noodanticonceptie kan zonder recept bij de apotheek worden verkregen en wordt sinds kort ook vergoed, waardoor een van de belemmeringen voor het gebruik ervan is weggenomen. De verstrekking van noodanticonceptie is echter geen triviale handeling. Er moeten vragen worden gesteld om de relevantie en de aandachtspunten te beoordelen, teneinde een maximale betrouwbaarheid te garanderen. Zijn we goed geïnformeerd ? Een nuttige herinnering ?

Geaccrediteerde opleiding

Door Véronique Liépin SSPF apotheker

Depuis de nombreuses années maintenant, Véonique Liépin partage son temps de travail entre la pharmacie d’officine et la formation continue des pharmaciens et assistants pharmaceutico-techniques.

Conferentiezaal

Zondag 25 september

Workshops

Hoe organiseert uw apotheek met het oog op nieuwe diensten en nieuwe uitdagingen ?

Hoe moeten apothekers, gelet op de nieuwe uitdagingen en kansen waarmee zij worden geconfronteerd, hun apotheek inrichten ? Waarmee rekening houden ?

Meer informatie volgt…

Workshopzaal

Nieuwe wetgeving inzake de distributie van apotheken

Waarom zijn de distributieverordeningen gewijzigd ?

Wat zijn de nieuwe begrippen: kadastraal perceel, vestigingsvergunning, exploitatievergunning, geografisch punt, veelhoek, …

Wat is er veranderd op het gebied van de opening, de overbrenging en de fusie van apotheken ?

Welke instrumenten staan apothekers en hun beroepsverenigingen ter beschikking om deze complexe voorschriften te begrijpen en toe te passen ?

Par Francoise Bottriaux, APB jurist

Na te hebben gewerkt bij de Union Nationale des Mutualités Professionnelles van België, is mevrouw Bottriaux al meer dan 30 jaar werkzaam bij de Association Pharmaceutique Belge. Ze is een bedrijfsjurist. Zij is gespecialiseerd in farmaceutisch recht. Na de ontwikkeling van de bereiding van individuele medicatie, om de verdeling van medicatie in MR en MRS te begrijpen, volgde zij in 2010 ook een bijkomende opleiding in het beheer van rusthuizen en sindsdien geeft zij cursussen in deze context.

Workshopzaal

Interdisciplinariteit (PPLW)

Meer informatie volgt…

Meer informatie volgt…

Workshopzaal

Medicatiebeoordeling

Geneesmiddelenrevisie is de volgende terugbetaalde dienst in Belgische apotheken. Maar hoe bereid je je erop voor, wat zijn de ondersteunende instrumenten en hoe doe je dat in de praktijk ?

De trainers van de SSPF stellen u een kleine praktische workshop voor.

Geaccrediteerde opleiding

Door SSPF Trainers

Workshopzaal

Apothekersassistenten

Er is een Franstalig comité opgericht om de farmaceutisch-technische assistenten (PTA’s) officieel te vertegenwoordigen. Wat kan dit comité bijdragen ? Wat zijn de doelstellingen van dit comité ?

Er is een Franstalig comité opgericht om de farmaceutisch-technische assistenten (PTA’s) officieel te vertegenwoordigen. Wat kan dit comité bijdragen ? Wat zijn de doelstellingen van dit comité ?

Workshopzaal

Onze partners